Grzegorz Mieczkowski

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
05.06.1939
Data przesiedlenia: 
czerwiec 1945
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Wywiad przeprowadziły:

Małgorzata Malczewska

Fotografia:

Anna Markowska

w dniu 15.11.2013, w Sopocie

Wywiad z p. Grzegprzem Mieczkowskim
00:00