Helena Zawistowska

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
03.01.1922
Data przesiedlenia: 
1948 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Wywiad przeprowadzili:

Magdalena Weltz

Bożena Ptak

Kinga Jagielska

Sława Wyrwicka

Fotografia:

Łukasz Fox

Wywiad z p. Heleną Zawistowską
00:00