Krystyna Rzewuska

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
1929 r. (?)
Data przesiedlenia: 
1957 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Wywiad przeprowadziły:

Monika Bartlak,

Agnieszka Olzacka

Krystyna Rzewuska
00:00