Maria Szmid (Władykówna)

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
29.03.1925
Data przesiedlenia: 
1945 r.
Numer transportu: 
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Wywiad przeprowadzili:

Filip Pilarski

Kacper Fijałkowski

Wywiad z p. Marią Szmid
00:00