Misja

       „...  nie piszemy historii. Piszemy o pamiętaniu.”

                                                                        Hanna Krall  „Zdążyć przed Panem Bogiem”

 

 

Jesteśmy zespołem ludzi, których łączy  ciekawość. 

 

Ciekawość ludzi, ich losów, doświadczeń, zapisanych w  pamięci  uczuć, obrazów, myśli - historii zapamiętanych  fragmentów  życia.

 

Wartością, która dla nas jest ważna i którą staramy się kierować w naszych działaniach jest  szacunek.

 

Szacunek dla  ludzi  różnych kultur i tradycji.

 

Szacunek dla indywidualnego obrazu i rozumienia świata.

 

Na terenie województwa pomorskiego mieszka wiele osób (w roku 1945 do Gdańska i Sopotu przybyło ok. 40 000), które wiatry historii przygnały tu z dawnych kresów wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej (obecna Białoruś, Litwa i Ukraina).

 

Chcemy, aby nasze Archiwum było  miejscem, w którym zgromadzone będą wspomnienia, indywidualne historie  tych  osób  -  ekspatriantów.  

 

Interesuje nas:

  • skąd przybywali? 
  • jak wyglądała ich droga na Pomorze?
  • jakie historie są zaklęte w przedmiotach materialnych, które przywieźli ze sobą? 
  • co zostawiali za sobą? do czego potem tęsknili?
  • po kim zajmowali mieszkania?
  • jak radzili sobie z winą i przebaczeniem?
  • jak radzili sobie w nowym miejscu?
  • jak budowali swoja tożsamość na nowych ziemiach?
  • co młodzi, co kolejne pokolenia mogą zbudować na tym bagażu doświadczeń swoich przodków?
  • jak dziś wykorzystać wiedzę i doświadczenie zawarte w świadectwach oswajania nowego miejsca ?

 

Naszym zamierzeniem  jest również przybliżanie młodemu pokoleniu Polaków indywidualnych historii życia  tych ludzi na tle ogólnych wydarzeń  historycznych, a również danie młodym ludziom, być może już ostatniej szansy, na bezpośredni z nimi  kontakt. 

Materiały do naszego Archiwum zbierane są przez uczniów i studentów.

 

Mamy nadzieję, że taki dialog międzypokoleniowy, wspólne tworzenie Archiwum  jest również wyposażaniem młodego pokolenia Pomorzan w wiedzę, która może pomóc im w budowaniu własnej tożsamości, poczucia dumy z historii swoich przodków i wzbudzenia troski o pozostawione im dziedzictwo kulturowe.

 

Zespół Archiwum