Zbigniew Szymański

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
21.08.1927 r.
Data przesiedlenia: 
1944 r.
Numer transportu: 

Droga do Gdańska:

Wilno-> Kaługa ->Moskwa -> Wilno ->Warszawa->Gdańsk

Wywiad przeprowadziły:

Aleksandra Szczęch

Bożena Ptak

Jagoda Piechocka

Wywiad z p. Zbigniewem Szymańskim
00:00