Wilno

Maria Szmid (Władykówna)
Grzegorz Mieczkowski
Jan Znosko
Helena Zawistowska
Czesław Woronowicz
Maria Świeżyńska - Sikora
Zbigniew Szymański
Jadwiga Stasiłowicz
Jerzy Jarosław Kozubski
Krystyna Rzewuska

Strony