Wilno

Wacław Podbereski
Wanda Pawłowska
Helena Pasierbska
Olgierd Narkiewicz
Janina Mordas
Anna Małasiewicz (Iwaszkiewicz)
Maria Lipińska
Maciej Musa Konopacki
Teresa Kisłowska
Andrzej Kalicki

Strony