Wilno

Danuta Jankowska
Irena Wałdoch (Żukowska)
Teresa Gumowska - Kacmajor
Krystyna Gerega (Łukaszewicz)
Witold Forkiewicz
Maria Fac (Świderska)
Witold Drabowicz
Zofia Domańska (Jereminowicz)
Edward Borowski
Łucja Boczoń (Piotrowska)

Strony