Zdjęcia w galerii

"Kochana Elżuniu..."
Karykatura
Zeszyt szkolny ojca p. Gabriela, Michała
Metryka urodzenia ojca p. Gabriela, Michała
Postanowienie dot. nieruchomości
Orzeczenie dot. majątku
Akt nadania majątku
p. Gabriel podczas wywiadu
p. Gabriel podczas wywiadu
p. Gabriel podczas wywiadu
Czytanie listów podczas wywiadów
Przeglądanie listów
Karta ewakuacyjna ojca p. Gabriela, Michała - 1945 r.
p. Gabriel z kartą ewakuacyjną ojca
Olivia i p. Gabriel podczas wywiadu
Rewers świadectwa ojca p. Gabriela
Świadectwo maturalne ojca p. Gabriela, Michała