Zdjęcia w galerii

Certyfikat przynależności do Międzypokoleniowej Rodziny Politechnicznej
p. Zosia wyjmuje maszynę do szycia
Waga
Palnik
Wycieczka po gruzach Gdańska
Wycieczka po gruzach Gdańska
Wycieczka po gruzach Gdańska
Wycieczka po gruzach Gdańska
Wycieczka po gruzach Gdańska
p. Bożena z p. Zofią podczas wywiadu
p. Zofia podczas wywiadu
Podczas studiów
Zatwierdzenie projektu
p. Zofia podczas wywiadu
Telegram
p. Zofia z siostrą
Zdjęcie p. Zofii z Pierwszej Komunii Świętej
Rewers zdjęcia studenckiego
Zdjęcie studenckie
p. Zofia z koleżankami
Z rodzinnego albumu
Wniosek o repatriację
Protokół o wydaniu rzeczy z wagonu 14.05.1946
p. Zofia podczas wywiadu
Karta ewakuacyjna - 1945 r.
Tabela ocen V Wileńskiego Gimnazjum Żeńskiego
p. Zofia podczas wywiadu
Sopocki Album Biograficzny