Maria Świeżyńska - Sikora

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
8.04.1938
Data przesiedlenia: 
lipiec 1945 r.
Numer transportu: 
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Miejsce zamieszkania w Wilnie: ul. Świętojakubska 16

Wywiad przeprowadziły:

Alicja Belgrau

Aleksandra Falba

Bożena Kisiel

Wywiad z p. Marią Świeżyńską - Sikorą
00:00