Litwa

Jakub Rabuszko
Ryszard Undro
Maria Szmid (Władykówna)
Grzegorz Mieczkowski
Jan Znosko
Helena Zawistowska
Eugeniusz Zabagoński
Czesław Woronowicz
Maria Świeżyńska - Sikora
Zbigniew Szymański

Strony